Elektro Doboj informacija

DOBOJ - "Elektro Doboj" obavještava potrošače o planiranim radovima

Elektro Doboj informacija
  • da su dana 25.07.2023 godine u vremenu od 08:30 do 14:00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Doboj tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama Lipac (Potkamen), koje se napajaju sa trafo područja: Lipac Potkamen.
  • da su dana 25.07.2023 godine u vremenu od 08.30 do 14.00 planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Doboj tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sledećim lokacijama dio naselja Lipac (Petrovići), koje se napajaju sa trafo područja: Lipac Petrovići.

Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za šta ne snosimo odgovornost.