Farmeri, prijave za otkup

BIJELJINA - U skladu sa odlukama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske grad Bijeljina pozvao je farmere da se prijave za interventni otkup i klanje svinja u području ugroženom afričkom kugom.

Farmeri, prijave za otkup

U saopštenju se navodi da je cilj interventnog otkupa da se smanji broj svinja u ugroženom području, a time i domaćinstava koja mogu biti pogođena afričkom kugom.

Posebno se apeluje na male i srednje proizvođače koji u svojim domaćinstvima imaju do 50 tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma, ili svinja van klase, da se prijave gradskom Odjeljenju za poljoprivredu lično ili na broj telefona 055/233-428.

Mjere u zaraženom i ugroženom području sprovode se u skladu sa Pravilnikom o mjerama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja, koji je donijelo Ministarstvo, a pod nadzorom veterinarskog inspektora.

U skladu sa ovim pravilnikom, veterinarski inspektor može da odobri upućivanje svinja na hitno klanje u klaonice koje se nalaze u zaraženom i ugroženom području, to su "Kod Milenka", "Globus" i "ZP Komerc".

Prema uputstvu resornog ministarstva svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači treba da se sa zahtjevom jave područnim kancelarijama vladinog Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kako bi veterinarski inspektor mogao sprovesti proceduru utvrđivanja nivoa rizika na osnovu biosigurnosnih mjera na samoj farmi, organizovati uzorkovanje i uputiti životinje na klanje.