Područje sanirano

DOBOJ - Leš divlje svinje zaražene afričkom kugom, koji je pronađen u četvrtak, 3. avgusta, na lokalitetu Putnikovo brdo u Doboju, isto veče je i pokopan u skladu sa predviđenim mjerama i procedurama, a područje sanirano, izjavio je veterinar Kenan Čabrić.

Područje sanirano

Čabrić je rekao da je isto veče izvršeno uzorkovanje i da je uzorak poslat nadležnoj ustanovi iz koje je potvrđeno postojanje afričke kuge svinja.

On je ukazao da postoji uznemirenost uzgajivača svinja koje borave na otvorenom na tom području, te apelovao na njih da životinje drže zatvorene i spriječe kontaminaciju sa divljim svinjama.

"Biosigurnosne mjere moraju se podići na viši nivo i ne smije biti kretanja iz zaraženog u nezaražena područja", poručio je Čabrić.

On je ukazao da bolest ne prelazi na ljude, ali je sa visokim mortalitetom i morbiditetom za domaće svinje, koja se u početku manifestuje visokom temperaturom, letargijom, odbijanjem hrane i polijeganjem, a potom se javljaju tačkasta krvarenja po čitavom tijelu, dominantno po ušima i između prednjih i zadnjih nogu.

Gradski veterinarski inspektor Mladen Dragičević kaže da su u slučaju pronađene zaražene divlje svinje sprovedene sve mjere predviđene pravilnikom o postupanju, a u okolnostima kada je nepoznato sa kog područja je došla sprovode se pojačane biosigurnosne mjere na farmama i epistološko izviđanje kako bi se uočilo brojnost krda koje se kreće na tom području.

"Vlasnici i uzgajivači svinja se upozoravaju da što manje svinje drže na otvorenom u krugu od tri kilometra te tako smanje mogućnost kontaminacije domaćih svinja", izjavio je Dragičević.

On smatra da je veterinar na licu mjesta utvrdio da je divlja svinja preminula od bolesti, a ne od udara automobila kako su pretpostavili lovci, s obzirom na to da je krvarenje iz usta i nosa jedan od kliničkih znakova uznapredovalog oboljenja afričke kuge i jer je leš pronađen dalje od ceste.

Predsjednik dobojskog Lovačkog udruženja "Fazan" Vedran Božičković kaže da je zaražena divlje svinje pronađena na graničnom području sa mjesnom zajednicom Stanovi i da je najbliže naselje udaljeno dva kilometra.

"Mislim da za sada ne postoji rizik po domaćinstva, ali vidjećemo. Pratimo. Najveća gustina populacije krda je upravo taj dio lokacije Stanovi-Putnikovo brdo", izjavio je Božičković.

Kao otežavajući okolnost Božičković navodi da se dobojsko lovište u velikom dijelu graniči sa Federacijom BiH, gdje se ne preduzimaju posebne mjere.

On kaže da su sve sekcije obaviještene o postupanju prilikom odstrijela divlje svinje ili na njima uoče zdravstvene promjene, koje trenutno nisu evidentirane.

To znači da su sve sekcije odredile lokacije do kojih će se vršiti transport odstrijeljenih divljih svinja, uzimanje uzorka, zakopavanje unutrašnjih organa, zamrzavanje leša divljači sve do dobijanja rezultata uzorka od instituta.

"Juče smo imali slučaj da je voz u Suvom Polju udario divlju svinju. Uzet je uzorak i poslat Institutu", izjavio je Božičković i najavio da se do lovne sezone, koja počinje u septembru, čekaju instrukcije Lovačkog saveza Srpske i nadležnog ministarstva.

On kaže se preventivno uzorkovanje na afričku kugu radi već dvije godine i da je lani svih 12 analiziranih uzoraka bilo negativno.

S obzirom na to da je čovjek najčešći prenosnik ove bolesti, Božičković je naveo da će lovci sprovoditi sve biomjere prilikom lova.

Da bi se spriječilo širenje afričke kuge, on je najavio da će se odstrelom pokušati smanjiti populacija divlje svinje i za do 30 odsto u pojasu ugroženosti.

"Obustavili smo prihranjivanje kako ne bi došlo do većeg grupisanja i preklapanja krda", izjavio je Božičković.

Kao negativnu stranu te mjere on je ukazao da u potrazi za hranom divlje svinje sada prave veliku štetu na poljoprivrednim usevima i spuštaju se u naseljena mjesta uz pojačani rizik od kontakta.